A nyomdáról

 
Az 1989 decembere utáni változások nyomán a nyomdatér utáni igény miatt megkerülhetetlen feladattá vált a saját, egyházi nyomda létrehozása, s ennek érdekében már 1990 januárjától megkezdődtek az első tapogatózó lépések.

A HEKS adományaként az Erdélyi és a Királyhágómelléki Egyházkerület közösen hozzájutott egy kis kapacitású, de a fontos heti/kétheti újságok, folyóiratok, könyvek és más nyomtatványok előállítására alkalmas nyomdához.
Az ajándékként kapott géppark: egy 50×70 cm-es és egy 35×50 cm-es ofszet nyomógép a megfelelő hajtogató-, vágó- és melegragasztó-gép, valamint az írógép és számítógép közötti átmenetet képező 3 db elektromos írógép, egy AGFA fényképező apparátus, 2 montírozó-asztal és a lemezek előállítását biztosító felszerelések.

A már 20 éve működő nyomda lépést tudott tartani a rohamosan fejlődő technológiával. Elsősorban a nyomdai előkészítést sikerült folyamatosan fejleszteni és napjaink igényei szerinti szintre emelni és ezen a szinten tartani.